DODAJ

City Vibe

City Vibe 492485City Vibe 492484City Vibe 492486
City Vibe 512607City Vibe 512604City Vibe 512605City Vibe 512606
MAPAKraków, Podgórze
Myśliwska 68
m2
m2
rzut 0.A.5 2 pokoje 44,13 m2 parter
zapytaj 395 000,00 zł
rzut 0.B.56 2 pokoje 40,72 m2 parter
zapytaj 374 000,00 zł
rzut 0.B.57 2 pokoje 39,55 m2 parter
zapytaj 368 000,00 zł
rzut 0.C.75 2 pokoje 39,59 m2 parter
zapytaj 369 000,00 zł
rzut 0.C.76 2 pokoje 40,80 m2 parter
zapytaj 375 000,00 zł
rzut 0.D.95 2 pokoje 39,36 m2 parter
zapytaj 365 000,00 zł
rzut 0.D.96 2 pokoje 39,20 m2 parter
zapytaj 354 000,00 zł
rzut 1.A.13 2 pokoje 44,60 m2 1 piętro
zapytaj 397 000,00 zł
rzut 1.A.9 2 pokoje 44,78 m2 1 piętro
zapytaj 416 000,00 zł
rzut 1.B.59 3 pokoje 65,69 m2 1 piętro
zapytaj 533 000,00 zł
rzut 1.B.61 3 pokoje 65,38 m2 1 piętro
zapytaj 547 000,00 zł
rzut 1.C.77 3 pokoje 65,43 m2 1 piętro
zapytaj 547 000,00 zł
rzut 1.C.79 3 pokoje 65,66 m2 1 piętro
zapytaj 533 000,00 zł
rzut 1.D.100 2 pokoje 44,66 m2 1 piętro
zapytaj 417 000,00 zł
rzut 1.D.101 2 pokoje 45,56 m2 1 piętro
zapytaj 417 000,00 zł
rzut 1.D.105 2 pokoje 39,78 m2 1 piętro
zapytaj 374 000,00 zł
rzut 1.D.97 3 pokoje 58,58 m2 1 piętro
zapytaj 516 000,00 zł
rzut 1.D.98 2 pokoje 44,59 m2 1 piętro
zapytaj 423 000,00 zł
rzut 1.D.99 2 pokoje 44,39 m2 1 piętro
zapytaj 418 000,00 zł
rzut 2.A.19 2 pokoje 44,78 m2 2 piętro
zapytaj 421 000,00 zł
rzut 2.A.20 2 pokoje 43,81 m2 2 piętro
zapytaj 417 000,00 zł
rzut 2.A.21 2 pokoje 44,88 m2 2 piętro
zapytaj 407 000,00 zł
rzut 2.A.23 2 pokoje 44,60 m2 2 piętro
zapytaj 415 000,00 zł
rzut 2.A.24 2 pokoje 44,71 m2 2 piętro
zapytaj 416 000,00 zł
rzut 2.A.25 2 pokoje 46,65 m2 2 piętro
zapytaj 425 000,00 zł
rzut 2.B.62 3 pokoje 65,69 m2 2 piętro
zapytaj 557 000,00 zł
rzut 2.B.63 1 pokój 30,25 m2 2 piętro
zapytaj 313 000,00 zł
rzut 2.B.64 3 pokoje 65,38 m2 2 piętro
zapytaj 555 000,00 zł
rzut 2.C.80 3 pokoje 65,43 m2 2 piętro
zapytaj 555 000,00 zł
rzut 2.C.81 1 pokój 30,31 m2 2 piętro
zapytaj 313 000,00 zł
rzut 2.C.82 3 pokoje 65,66 m2 2 piętro
zapytaj 557 000,00 zł
rzut 2.D.107 3 pokoje 58,58 m2 2 piętro
zapytaj 530 000,00 zł
rzut 2.D.109 2 pokoje 44,39 m2 2 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut 2.D.110 2 pokoje 44,66 m2 2 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut 2.D.111 2 pokoje 45,56 m2 2 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut 2.D.115 2 pokoje 39,78 m2 2 piętro
zapytaj 378 000,00 zł
rzut 3.A.29 2 pokoje 44,78 m2 3 piętro
zapytaj 424 000,00 zł
rzut 3.A.30 2 pokoje 43,81 m2 3 piętro
zapytaj 420 000,00 zł
rzut 3.A.33 2 pokoje 44,60 m2 3 piętro
zapytaj 418 000,00 zł
rzut 3.A.34 2 pokoje 44,71 m2 3 piętro
zapytaj 419 000,00 zł
rzut 3.A.35 2 pokoje 46,65 m2 3 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut 3.B.67 3 pokoje 65,38 m2 3 piętro
zapytaj 559 000,00 zł
rzut 3.C.83 3 pokoje 65,43 m2 3 piętro
zapytaj 559 000,00 zł
rzut 3.C.84 1 pokój 30,31 m2 3 piętro
zapytaj 315 000,00 zł
rzut 3.D.117 3 pokoje 58,58 m2 3 piętro
zapytaj 534 000,00 zł
rzut 3.D.118 2 pokoje 44,59 m2 3 piętro
zapytaj 432 000,00 zł
rzut 3.D.119 2 pokoje 44,39 m2 3 piętro
zapytaj 432 000,00 zł
rzut 3.D.120 2 pokoje 44,66 m2 3 piętro
zapytaj 432 000,00 zł
rzut 3.D.124 2 pokoje 39,57 m2 3 piętro
zapytaj 379 000,00 zł
rzut 3.D.125 2 pokoje 39,78 m2 3 piętro
zapytaj 380 000,00 zł
rzut 4.A.38 1 pokój 29,31 m2 4 piętro
zapytaj 306 000,00 zł
rzut 4.A.39 2 pokoje 44,78 m2 4 piętro
zapytaj 429 000,00 zł
rzut 4.A.40 2 pokoje 43,81 m2 4 piętro
zapytaj 425 000,00 zł
rzut 4.A.42 2 pokoje 45,51 m2 4 piętro
zapytaj 421 000,00 zł
rzut 4.A.43 2 pokoje 44,60 m2 4 piętro
zapytaj 423 000,00 zł
rzut 4.A.44 2 pokoje 44,71 m2 4 piętro
zapytaj 424 000,00 zł
rzut 4.A.45 2 pokoje 44,94 m2 4 piętro
zapytaj 424 000,00 zł
rzut 4.B.70 3 pokoje 65,38 m2 4 piętro
zapytaj 566 000,00 zł
rzut 4.C.86 3 pokoje 65,43 m2 4 piętro
zapytaj 566 000,00 zł
rzut 4.C.87 1 pokój 30,31 m2 4 piętro
zapytaj 318 000,00 zł
rzut 4.D.128 2 pokoje 44,59 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut 4.D.129 2 pokoje 44,39 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut 4.D.130 2 pokoje 44,66 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut 4.D.131 2 pokoje 45,56 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut 4.D.134 2 pokoje 39,57 m2 4 piętro
zapytaj 383 000,00 zł
rzut 4.D.135 2 pokoje 39,78 m2 4 piętro
zapytaj 384 000,00 zł
rzut 5.A.48 1 pokój 29,31 m2 5 piętro
zapytaj 308 000,00 zł
rzut 5.A.49 2 pokoje 44,78 m2 5 piętro
zapytaj 433 000,00 zł
rzut 5.A.50 2 pokoje 43,81 m2 5 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut 5.A.51 2 pokoje 44,88 m2 5 piętro
zapytaj 419 000,00 zł
rzut 5.A.53 2 pokoje 44,60 m2 5 piętro
zapytaj 426 000,00 zł
rzut 5.A.54 2 pokoje 44,71 m2 5 piętro
zapytaj 427 000,00 zł
rzut 5.B.71 3 pokoje 65,69 m2 5 piętro
zapytaj 572 000,00 zł
rzut 5.B.72 1 pokój 30,25 m2 5 piętro
zapytaj 320 000,00 zł
rzut 5.B.73 3 pokoje 65,38 m2 5 piętro
zapytaj 570 000,00 zł
rzut 5.C.89 3 pokoje 65,43 m2 5 piętro
zapytaj 570 000,00 zł
rzut 5.C.90 1 pokój 30,31 m2 5 piętro
zapytaj 320 000,00 zł
rzut 5.C.91 3 pokoje 65,66 m2 5 piętro
zapytaj 572 000,00 zł
rzut 5.D.139 2 pokoje 44,66 m2 5 piętro
zapytaj 442 000,00 zł
rzut 5.D.143 2 pokoje 39,57 m2 5 piętro
zapytaj 385 000,00 zł
rzut 5.D.144 2 pokoje 39,78 m2 5 piętro
zapytaj 386 000,00 zł
rzut kra_mys_0B56 2 pokoje 40,72 m2 parter
zapytaj 374 000,00 zł
rzut kra_mys_0B57 2 pokoje 39,55 m2 parter
zapytaj 368 000,00 zł
rzut kra_mys_0C75 2 pokoje 39,59 m2 parter
zapytaj 369 000,00 zł
rzut kra_mys_0C76 2 pokoje 40,80 m2 parter
zapytaj 375 000,00 zł
rzut kra_mys_0D95 2 pokoje 39,36 m2 parter
zapytaj 365 000,00 zł
rzut kra_mys_0D96 2 pokoje 39,20 m2 parter
zapytaj 354 000,00 zł
rzut kra_mys_1A13 2 pokoje 44,60 m2 1 piętro
zapytaj 397 000,00 zł
rzut kra_mys_1A9 2 pokoje 44,78 m2 1 piętro
zapytaj 416 000,00 zł
rzut kra_mys_1B59 3 pokoje 65,69 m2 1 piętro
zapytaj 533 000,00 zł
rzut kra_mys_1B61 3 pokoje 65,38 m2 1 piętro
zapytaj 547 000,00 zł
rzut kra_mys_1C77 3 pokoje 65,43 m2 1 piętro
zapytaj 547 000,00 zł
rzut kra_mys_1C79 3 pokoje 65,66 m2 1 piętro
zapytaj 533 000,00 zł
rzut kra_mys_1D100 2 pokoje 44,66 m2 1 piętro
zapytaj 417 000,00 zł
rzut kra_mys_1D101 2 pokoje 45,56 m2 1 piętro
zapytaj 417 000,00 zł
rzut kra_mys_1D105 2 pokoje 39,78 m2 1 piętro
zapytaj 374 000,00 zł
rzut kra_mys_1D97 3 pokoje 58,58 m2 1 piętro
zapytaj 516 000,00 zł
rzut kra_mys_1D98 2 pokoje 44,59 m2 1 piętro
zapytaj 423 000,00 zł
rzut kra_mys_1D99 2 pokoje 44,39 m2 1 piętro
zapytaj 418 000,00 zł
rzut kra_mys_2A19 2 pokoje 44,78 m2 2 piętro
zapytaj 421 000,00 zł
rzut kra_mys_2A20 2 pokoje 43,81 m2 2 piętro
zapytaj 417 000,00 zł
rzut kra_mys_2A21 2 pokoje 44,88 m2 2 piętro
zapytaj 407 000,00 zł
rzut kra_mys_2A23 2 pokoje 44,60 m2 2 piętro
zapytaj 415 000,00 zł
rzut kra_mys_2A24 2 pokoje 44,71 m2 2 piętro
zapytaj 416 000,00 zł
rzut kra_mys_2A25 2 pokoje 46,65 m2 2 piętro
zapytaj 425 000,00 zł
rzut kra_mys_2B62 3 pokoje 65,69 m2 2 piętro
zapytaj 557 000,00 zł
rzut kra_mys_2B63 1 pokój 30,25 m2 2 piętro
zapytaj 313 000,00 zł
rzut kra_mys_2B64 3 pokoje 65,38 m2 2 piętro
zapytaj 555 000,00 zł
rzut kra_mys_2C80 3 pokoje 65,43 m2 2 piętro
zapytaj 555 000,00 zł
rzut kra_mys_2C81 1 pokój 30,31 m2 2 piętro
zapytaj 313 000,00 zł
rzut kra_mys_2C82 3 pokoje 65,66 m2 2 piętro
zapytaj 557 000,00 zł
rzut kra_mys_2D107 3 pokoje 58,58 m2 2 piętro
zapytaj 530 000,00 zł
rzut kra_mys_2D109 2 pokoje 44,39 m2 2 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut kra_mys_2D110 2 pokoje 44,66 m2 2 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut kra_mys_2D111 2 pokoje 45,56 m2 2 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut kra_mys_2D115 2 pokoje 39,78 m2 2 piętro
zapytaj 378 000,00 zł
rzut kra_mys_3A29 2 pokoje 44,78 m2 3 piętro
zapytaj 424 000,00 zł
rzut kra_mys_3A30 2 pokoje 43,81 m2 3 piętro
zapytaj 420 000,00 zł
rzut kra_mys_3A33 2 pokoje 44,60 m2 3 piętro
zapytaj 418 000,00 zł
rzut kra_mys_3A34 2 pokoje 44,71 m2 3 piętro
zapytaj 419 000,00 zł
rzut kra_mys_3A35 2 pokoje 46,65 m2 3 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut kra_mys_3B67 3 pokoje 65,38 m2 3 piętro
zapytaj 559 000,00 zł
rzut kra_mys_3C83 3 pokoje 65,43 m2 3 piętro
zapytaj 559 000,00 zł
rzut kra_mys_3C84 1 pokój 30,31 m2 3 piętro
zapytaj 315 000,00 zł
rzut kra_mys_3D117 3 pokoje 58,58 m2 3 piętro
zapytaj 534 000,00 zł
rzut kra_mys_3D118 2 pokoje 44,59 m2 3 piętro
zapytaj 432 000,00 zł
rzut kra_mys_3D119 2 pokoje 44,39 m2 3 piętro
zapytaj 432 000,00 zł
rzut kra_mys_3D120 2 pokoje 44,66 m2 3 piętro
zapytaj 432 000,00 zł
rzut kra_mys_3D124 2 pokoje 39,57 m2 3 piętro
zapytaj 379 000,00 zł
rzut kra_mys_3D125 2 pokoje 39,78 m2 3 piętro
zapytaj 380 000,00 zł
rzut kra_mys_4A38 1 pokój 29,31 m2 4 piętro
zapytaj 306 000,00 zł
rzut kra_mys_4A39 2 pokoje 44,78 m2 4 piętro
zapytaj 429 000,00 zł
rzut kra_mys_4A40 2 pokoje 43,81 m2 4 piętro
zapytaj 425 000,00 zł
rzut kra_mys_4A42 2 pokoje 45,51 m2 4 piętro
zapytaj 421 000,00 zł
rzut kra_mys_4A43 2 pokoje 44,60 m2 4 piętro
zapytaj 423 000,00 zł
rzut kra_mys_4A44 2 pokoje 44,71 m2 4 piętro
zapytaj 424 000,00 zł
rzut kra_mys_4A45 2 pokoje 44,94 m2 4 piętro
zapytaj 424 000,00 zł
rzut kra_mys_4B70 3 pokoje 65,38 m2 4 piętro
zapytaj 566 000,00 zł
rzut kra_mys_4C86 3 pokoje 65,43 m2 4 piętro
zapytaj 566 000,00 zł
rzut kra_mys_4C87 1 pokój 30,31 m2 4 piętro
zapytaj 318 000,00 zł
rzut kra_mys_4D128 2 pokoje 44,59 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut kra_mys_4D129 2 pokoje 44,39 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut kra_mys_4D130 2 pokoje 44,66 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut kra_mys_4D131 2 pokoje 45,56 m2 4 piętro
zapytaj 438 000,00 zł
rzut kra_mys_4D134 2 pokoje 39,57 m2 4 piętro
zapytaj 383 000,00 zł
rzut kra_mys_4D135 2 pokoje 39,78 m2 4 piętro
zapytaj 384 000,00 zł
rzut kra_mys_5A48 1 pokój 29,31 m2 5 piętro
zapytaj 308 000,00 zł
rzut kra_mys_5A49 2 pokoje 44,78 m2 5 piętro
zapytaj 433 000,00 zł
rzut kra_mys_5A50 2 pokoje 43,81 m2 5 piętro
zapytaj 428 000,00 zł
rzut kra_mys_5A51 2 pokoje 44,88 m2 5 piętro
zapytaj 419 000,00 zł
rzut kra_mys_5A53 2 pokoje 44,60 m2 5 piętro
zapytaj 426 000,00 zł
rzut kra_mys_5A54 2 pokoje 44,71 m2 5 piętro
zapytaj 427 000,00 zł
rzut kra_mys_5B71 3 pokoje 65,69 m2 5 piętro
zapytaj 572 000,00 zł
rzut kra_mys_5B72 1 pokój 30,25 m2 5 piętro
zapytaj 320 000,00 zł
rzut kra_mys_5B73 3 pokoje 65,38 m2 5 piętro
zapytaj 570 000,00 zł
rzut kra_mys_5C89 3 pokoje 65,43 m2 5 piętro
zapytaj 570 000,00 zł
rzut kra_mys_5C90 1 pokój 30,31 m2 5 piętro
zapytaj 320 000,00 zł
rzut kra_mys_5C91 3 pokoje 65,66 m2 5 piętro
zapytaj 572 000,00 zł
rzut kra_mys_5D139 2 pokoje 44,66 m2 5 piętro
zapytaj 442 000,00 zł
rzut kra_mys_5D143 2 pokoje 39,57 m2 5 piętro
zapytaj 385 000,00 zł
rzut kra_mys_5D144 2 pokoje 39,78 m2 5 piętro
zapytaj 386 000,00 zł
Pierwszy etap osiedla City Vibe to 5-piętrowy budynek Street Culture. Pomieści on 145 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od 29 do 88 mkw. Wszystkie lokale posiadać będą taras lub balkon, a mieszkania na parterze – dostęp do prywatnych ogródków. Do dyspozycji mieszkańców udostępnione zostaną miejsca postojowe w garażu podziemnym, boksy lokatorskie oraz stojaki rowerowe.
Szczegóły - City Vibe
inwestorNexity Polska Sp. z o.o.
wykonawcaNexity Polska Sp. z o.o.
komercjalizacjaPlatforma Mieszkaniowa S.A.
Damian Daraż 06.04.2021, godz. 16:52
5.04.2021
City Vibe 512604City Vibe 512605City Vibe 512606City Vibe 512607
odpowiedz
Damian Daraż 03.02.2021, godz. 14:19
31.01.2021
City Vibe 505583
odpowiedz
Damian Daraż 18.11.2020, godz. 17:34
15.11.2020
City Vibe 496996City Vibe 496997City Vibe 496998City Vibe 496999City Vibe 497000
odpowiedz
Damian Daraż 03.10.2020, godz. 17:44
1.10.2020
City Vibe 492662City Vibe 492663City Vibe 492664City Vibe 492665City Vibe 492666City Vibe 492667City Vibe 492668City Vibe 492669City Vibe 492670City Vibe 492671
odpowiedz
Damian Daraż 30.09.2020, godz. 20:56
City Vibe 492486
odpowiedz
Damian Daraż 30.09.2020, godz. 20:30
City Vibe 492481City Vibe 492482City Vibe 492483City Vibe 492484City Vibe 492485
odpowiedz
Damian Daraż 24.08.2020, godz. 16:05
24.08.2020
City Vibe 488047City Vibe 488048City Vibe 488049
odpowiedz
Damian Daraż 27.07.2020, godz. 14:17
City Vibe 484374
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję